Zasady ogólne wynajmu / Abonament dla klienta

Dla większości z nas bardzo ważna jest niezależność. Wiąże się z tym również chęć posiadania pewnej opoki niezależności czym staje się wynajęte mieszkanie. Po pewnym czasie przebywania w Holandii większa część osób podejmuje decyzję aby wynająć dla siebie(rodziny) mieszkanie. Wynajem mieszkania czy też pokoju wiąże się z kosztami, na które powinni się Państwo przygotować. Koszt wynajmu mieszkania jest składową kilku bardzo ważnych elementów.

Czynsz (huur)

Kaucja, tzw. borg

Jest to kwota pieniędzy zabezpieczająca dobra właściciela, daje pewność zapłaty przynajmniej jednego miesiąca w przypadku problemów finansowych najemcy. Jest to suma pieniędzy, która bezwzględnie WRACA do kieszeni najemcy po zakończeniu umowy najmu (jeżeli w mieszkaniu nie doszło do żadnych zniszczeń z winy najemcy, zostanie podpisana inspekcja końcowa oraz dostarczone wymeldowanie/przemeldowanie z mieszkania).

Koszta biura księgowego/tłumaczeń - abonament:

Są to koszta jakie każda firma ponosi aby znaleźć na zlecenie klienta najwłaściwsze mieszkanie, którego szuka oraz opłaty zwiazane z obsługą przeprowadzki, meldunku w gminie, złożenia wniosku o HVV - pozwolenie na zamieszkanie, tłumaczeń wszystkich dokumentów łącznie z umową, przygotowania conceptu umowy najmu z klientem i innych wymaganych dokumentów, umów z dostawcami prądu, gazu, wody, internetu. Wynajmując z nami mieszkanie nie muszą się Państwo martwić o kontakt z dostawcami mediów (gaz, prąd, woda, internet, telewizja) przez 12 miesięcy od podpisania umowy. Wszelkie sprawy/konflikty załatwiamy dla Państwa w ramach poniesionych już kosztów. Przez 12 miesięcy jesteśmy dla Państwa również kontaktem z właścicielem i dostawcami usług jeżeli nie posługują się Państwo wystarczająco językiem holenderskim.

W większości przypadków koszta związane z wynajmem mieszkania to:
(przykład mieszkania gdzie czynsz wynosi 750 €)

1 x czynsz za mieszkanie 750 €
1 x kaucja 750 € (czasem obowiązują 2 kaucje, zależnie od mieszkania)
1 x opłata biura ksiegowego/tlumaczen, włącznie z abonamentem na 12 m-cy i obsługą umów o media; wysokosc 1 x czynsz + BTW*  750 € (+ BTW)

Co daje SUMĘ: około 2.250 € (+ należne BTW od sumy 750 €)

Najemca mieszkania zobowiązany jest również dbać o powierzone mieszkanie z największą starannością i zgłaszać wszelkie usterki właścicielowi.

* Większość wyszukanych przez nas dla klientów mieszkań łączy się z pakietem usług/abonamentem związanych z pomocą w ramach spraw księgowych oraz urzędowych, w kwestiach najmu, przeprowadzki, umów z mediami. Asystujemy przy tłumaczeniu umowy najmu, sprawdzamy w księgach wieczystych faktycznego właściciela danego obiektu, prowadzimy i tłumaczymy proces negocjacji warunków najmu z właścicielem. Ponadto pomagamy Państwu we współpracy z Info-Tax.nl w zakresie takim jak: meldunek w gminie, ewentualne pozwolenie na zameldowanie (HVV) jeśli w danej gminie takie pozwolenie jest wymagane przez władze lokalne, sprawy związane z zakładem energetycznym, gazowym oraz wodociągami oraz inne wymagane sprawy urzędowe.

W przypadku jeżeli najemca nie chce już korzystać z mieszkania należy to zgłosić w terminie minimum jednego pełnego miesiąca kalendarzowego przed datą zakończenia umowy najmu właścicielowi w celu rozwiązania umowy najmu lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie najmu mieszkania. Wtedy też kaucja zostaje zwrócona najemcy po zakończeniu najmu oraz zdaniu/sprawdzeniu stanu wynajmowanego obiektu oraz dostarczenia potwierdzenia wymeldowania z adresu przez wszystkich najemców, w większości przypadków jest to termin od 2 do 4 tygodni.

Dofinansowanie do mieszkania / huurtoeslag

Jest to dofinansowanie dla osób o niskich zarobkach rocznych. Jest przyznawane przez Belastingdienst/Urząd Skarbowy na podstawie złożonego wniosku.

Jest ono również zależne od wysokości czynszu, a mianowicie do max. € 763,47 / m-c (wysokość czynszu obowiązująca na rok 2022). Wszystkie formalności związane z wnioskiem w tym temacie załatwi dla Państwa firma Info-Tax

Zasady Rezerwacji mieszkań

        Istnieje możliwości rezerwacji mieszkania po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z wynajmującym. Rezerwacja mieszkania może mieć miejsce po podpisaniu odpowiednich dokumentów oraz wpłacie zaliczki. Przy wpłacie zaliczki wystawiamy oczywiście pokwitowanie oraz dokumenty z ujęciem wszystkich ustaleń takich jak data przeprowadzki, koszty, itp. W momencie rezerwacji mieszkania zostają wstrzymane działania mające na celu wynajęcie zarezerwowanego mieszkania osobom trzecim. Należy rozważnie podejmować decyzje o rezerwacji mieszkania oraz liczyć się z faktem, że w przypadku rezygnacji zostaną Państwo obciążeni kosztami, które zostaną pobrane z wpłaconej zaliczki. Jeśli w wyniku Państwa rezerwacji inni potencjalni najemcy uzyskali odpowiedź odmowną, to musza się Państwo liczyć z ryzykiem, że w przypadku rezygnacji zostaną Państwo obciążeni kosztami wynikłymi w skutek uniemożliwienia wynajęcia mieszkania innym potencjalnym najemcom. Zważywszy na powyższe prosimy o ROZWAGĘ w momencie rezerwacji mieszkania, rezygnacja z mieszkania po wpłacie zaliczki z własnej woli grozi utratą pełnej kwoty zaliczki.

Proszę pamiętać, że kontakt telefoniczny z naszym biurem w celu umówienia spotkania jest traktowane jako akceptacja zasad ogólnych naszej firmy i obowiązuje Państwa prawnie!

"Algemene voorwaarden zijn van toepassing"